Informace k rezervaci


Rezervaci pobytu provádí každý návštěvník individuálně prostřednictvím webového rezervačního formuláře.

Zvolte datum, kdy byste se chtěli v našem kempu ubytovat. Následně se na mapce níže zeleně zvýrazní dostupná červeně obsazená místa ve zvoleném termínu. 

Žlutě zobrazené místo znamená, že není volné ve všech dnech, které jste zadali. Kliknutím na místo, které zamýšlíte rezervovat, se zobrazí podrobnější informace a rezervační formulář. Prosíme Vás o jeho pečlivé vyplnění včetně funkčního E-mailu.

Každé konkrétní místo musí být rezervováno na jednu dospělou kontaktní osobu.

Je nepřípustné rezervovat několik míst na stejnou kontaktní osobu – jedno jméno.

Potvrzení úspěšné rezervace zvoleného termínu a místa ubytování bude po interní kontrole zasláno na Vámi uvedený E-mail.


V případě potřeby zrušit nečekaně rezervaci, je bezodkladně nutné telefonicky kontaktovat recepci autokempu - tel. +420 776 158 978 a svoje rozhodnutí potvrdit písemně na E-mail: info@hraza.cz

Upozorňujeme návštěvníky kempu, že pokud se v den rezervovaného nástupu do 18:00 hodin neubytují ani nám nepodají telefonickou informaci o pozdějším příjezdu do kempu, budou jejich rezervace bez náhrady zrušeny a místa uvolněna dalším zájemcům.

Dále upozorňujeme, že v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit ubytovaným zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Platba ubytování se realizuje v první den příjezdu na recepci autokempu. Platit lze hotovostně pouze v české měně nebo bezhotovostně platební kartou. Faktury za ubytování nevystavujeme!

Informace k rezervaci

 

Rezervaci pobytu provádí každý návštěvník individuálně prostřednictvím webového rezervačního formuláře.

Vyplňte kontaktní údaje a zvolte datum, kdy byste se chtěli v našem kempu ubytovat.

Každé konkrétní místo musí být rezervováno na jednu dospělou kontaktní osobu.

Nelze rezervovat několik míst na stejnou kontaktní osobu – jedno jméno.

Potvrzení úspěšné rezervace zvoleného termínu a místa ubytování bude zasláno na Vámi uvedený E-mail.

 

V případě potřeby zrušit nečekaně rezervaci, je bezodkladně nutné telefonicky kontaktovat recepci autokempu - tel. +420 724 239 861 a svoje rozhodnutí potvrdit písemně na e-mail: administrace@hraza.cz

Upozorňujeme návštěvníky, že pokud se v den rezervovaného neubytují ani nám nepodají telefonickou informaci o pozdějším příjezdu do kempu, budou jejich rezervace bez náhrady zrušeny a místa uvolněna dalším zájemcům.

Dále upozorňujeme, že v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit ubytovaným zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Platba ubytování se realizuje v první den příjezdu na recepci autokempu. Platit lze hotovostně pouze v české měně nebo bezhotovostně platební kartou.

Rezervace termínu